News

New Scam Impersonating Police Officers

EN: In an age dominated by digital interactions, a surge in online scams has demanded heightened vigilance. More recently, scammers are impersonating police officers, using threats and urgent deadlines to intimidate victims and trick them into submitting personal information.

If you receive a call, message or an email claiming legal charges and imposing swift deadlines, it’s likely a scam. Remember, legitimate authorities don’t operate this way.

Stay vigilant and keep in mind that awareness is our greatest defence! Avoid sharing personal information and report any suspicious activity. Spread the word to protect others from falling prey to these scams.

MT: Fi żmien iddominat minn interazzjonijiet diġitali, żieda qawwija fl-iscams online saret titlob viġilanza akbar. Aktar reċentement, scammers qed jippersonifikaw uffiċjali tal-pulizija, jużaw theddid u skadenzi urġenti biex jintimidaw lill-vittmi u jqarrqu bihom biex jissottomettu informazzjoni personali.

Jekk tirċievi telefonata,messaġġ jew ittra eletronika li titlob ħlasijiet legali u timponi skadenzi rapidi, x’aktarx li hija scam. Ftakar, l-awtoritajiet leġittimi ma joperawx b’dan il-mod.

Ibqa’ viġilanti u żomm f’moħħok li l-għarfien huwa l-akbar difiża tagħna! Evita li taqsam informazzjoni personali u tirrapporta kwalunkwe attività suspettuża. Xerred il-kelma biex tipproteġi lil ħaddieħor milli jaqa’ vittma għal dawn l-iscams.